CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Tuấn Vũ Sports thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân ( Thông tin cá nhân) các khách hàng của mình.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong suốt quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Tuấn Vũ Sports không đảm bảo ngăn chặn được tất cả những truy cập trái phép.

Tuấn Vũ Sport có quyền sửa đổi chính sách bảo mật theo thời gian nếu cần thiết, các thông tin về phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên website của chúng tôi để Quý khách có thể theo dõi.

Điều 1: Mục đích thu thập thông tin cá nhân

- Để cập nhật thông tin cho khách hàng về chính sách, điều lệ mới của việc mua hàng, đặt hàng.

- Để liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

- Để nắm bắt thông tin của khách hàng nhằm tư vấn thông tin sản phẩm, gói sản phẩm cho phù hợp nhất.

- Để đảm bảo sự an toàn trong quá trình giao dịch, thanh toán.

- Để nhận thông tin đóng góp, khiếu nại từ khách hàng nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ khách hàng tốt hơn.

Điều 2: Loại thông tin thu thập

- Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số CMND ( ngày cấp, nơi cấp).

- Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, địa chỉ nhà.

- Thông tin về thanh toán nếu như khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực.

- Thông tin cá nhân được tự động tải khi Quý khách sử dụng website như thông tin IP, cookies, đăng nhập website.

Điều 3: Các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân

Để đảm bảo sự an toàn thông tin cá nhân của khách hàng khỏi sự đánh cắp, rò rỉ, giả mạo, các kỹ thuật viên của Tuấn Vũ Sports sẽ tuân thủ các nguyên tắc kỹ thuật, quản lý và các thiết bị phần cứng như sau:

- Các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ và quản lý theo chế độ bảo mật với mật khẩu.

- Giảm số lượng nhân viên trong việc quản lý thông tin cá nhân khách hàng.

- Xây dựng bộ phân chuyên biệt quản lý thông tin cá nhân khách hàng và được kiểm soát theo đúng quy định đề ra.