TƯ VẤN CÁC BÀI TẬP CHO PHÒNG TẬP THỂ HÌNH GIA ĐÌNH

    Có khi nào bạn nghĩ rằng thời gian và không gian cho một buổi luyện tập thể hình rất hạn chế, bạn đã nghĩ đến được tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình.

    Đúng vậy, không phải tất cả mọi người đều có thời gian và không gian để tham gia một phòng tập thể hình hoặc đủ khả năng để mua nhiều máy cho một phòng tập thể hình tại nhà. Vậy làm thế nào để bạn có được một bài tập luyện tốt mà không có các thiết bị ưa thích? Tuấn Vũ Sport sẽ tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình đến bạn.

    Bạn có thể tham gia một buổi tập luyện tuyệt vời thoải mái trong không gian yên tĩnh của chính ngôi nhà mình bằng cách sử dụng trọng lượng cơ thể của bạn, một số tạ nhẹ, thanh đòn, .... Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một số tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình tuyệt vời mà chắc chắn đây là điều bạn đang tìm kiếm.

Bộ luyện tập 1:

Chú ý:

  • Bạn cần khoảng 30 giây để nghỉ ngơi cho bài tập tiếp theo.
  • Bạn nên thực hiện dưới 60 phút
  • Luyện tập vào thứ 2, thứ 4, thứ 6

Bài 1:

Lặp lại động tác này 20 lần.

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 2: 

Bao gồm 2 động tác, lặp lại 20 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 3:

Bao gồm 2 động tác, lặp lại 20 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 4: 

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 20 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 5:

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 20 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 6:

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 20 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 7:

Bài tập gồm 3 động tác, lặp lại 20 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 8:

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 10 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 9:

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 20 lần

Bài 10:

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 20 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 11:

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 10 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 12:

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 20 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 13:

Bài tập gồm 2 động tác, giữ tư thế khoảng 45 giây

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 14:

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 8 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bộ luyện tập 2:

Chú ý:

  • Bạn cần khoảng 30 giây để nghỉ ngơi cho bài tập tiếp theo.
  • Bạn nên thực hiện dưới 45 phút
  • Luyện tập vào thứ 3, thứ 5, thứ 7

Bài 1: 

Chạy bộ khoảng 15 - 20 phút

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 2: 

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 15 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 3: 

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 15 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 4: 

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 15 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 5: 

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 5 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 6: 

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 10 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 7: 

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 20 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 8: 

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 20 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 9: 

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 5 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 10: 

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 20 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Bài 11: 

Bài tập gồm 2 động tác, lặp lại 15 lần

tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, thiết kế phòng gym gia đình, mở phòng gym gia đình, mở phòng thể hình gia đình, tu van cac bai tap cho phong tap the hinh gia dinh, thiet ke phong gym gia dinh, mo phong gym gia dinh, mo phong the hinh gia dinh

Kết luận:

Vậy, nếu bạn đang tìm kiếm sự tư vấn các bài tập cho phòng tập thể hình gia đình, hãy cân nhắc đến các bài luyện tập trên nhé.


Cũ hơn Bài viết mới


0 bình luận


Để lại phản hồi

Chú ý, bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi đăng!