Lợi ích của thể thao ngoài trời - Trường tiểu học Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày 24 tháng 03 năm 2018, trường tiểu học Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã lắp đặt lô thiết bị thể thao ngoài trời nhằm mực đích tạo điều kiện cho học sinh trong trường khám phá môi trường xung quanh, tăng cường sức khỏe và đạt được sự tự tin. 

- Thể thao ngoài trời và các trò chơi ngoài trời không chỉ để vận động, leo trèo, giải trí chúng còn mang đến cho trẻ em nhiều thứ hơn là chỉ chơi. Ví dụ, các hoạt động thể thao ngoài trời làm tăng trí tưởng tượng và kỹ năng giải quyết vấn đề, phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ vượt qua những thách thức về tinh thần và thể chất ...

- Vì vậy, trường tiểu học Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã khuyến khích sự phát triển thể chất và tinh thần của học sinh trong trường với nhiều niềm vui, màu sắc khác nhau với thiết bị tập thể thao ngoài trời an toàn giành cho trẻ em. Trường đã quyết định đầu tư vào các dụng cụ tập thể thao chất lượng cao trong sân trường của mình.

- Hãy cùng xem các hình ảnh thi công, các thiết bị thể thao ngoài trời của trường giành cho học sinh thân yêu của mình:

Lợi ích của thể thao ngoài trời - Trường tiểu học Thanh Trù, Loi ich cua the thao ngoai troi - Truong tieu hoc Thanh Tru

Lợi ích của thể thao ngoài trời - Trường tiểu học Thanh Trù, Loi ich cua the thao ngoai troi - Truong tieu hoc Thanh Tru

Lợi ích của thể thao ngoài trời - Trường tiểu học Thanh Trù, Loi ich cua the thao ngoai troi - Truong tieu hoc Thanh Tru

Lợi ích của thể thao ngoài trời - Trường tiểu học Thanh Trù, Loi ich cua the thao ngoai troi - Truong tieu hoc Thanh Tru

Lợi ích của thể thao ngoài trời - Trường tiểu học Thanh Trù, Loi ich cua the thao ngoai troi - Truong tieu hoc Thanh Tru

Lợi ích của thể thao ngoài trời - Trường tiểu học Thanh Trù, Loi ich cua the thao ngoai troi - Truong tieu hoc Thanh Tru

Lợi ích của thể thao ngoài trời - Trường tiểu học Thanh Trù, Loi ich cua the thao ngoai troi - Truong tieu hoc Thanh Tru

Lợi ích của thể thao ngoài trời - Trường tiểu học Thanh Trù, Loi ich cua the thao ngoai troi - Truong tieu hoc Thanh Tru


Cũ hơn Bài viết mới